Idégenerering 2017-11-14T10:52:04+00:00

IDÉ-

GENERERING

En idégenerering inriktad på förpackningar och förpackningsmaterial kan gå till på många sätt. Det kan vara en lite arbetsgrupp eller en stor workshop, vid idétorka eller för att addera kunskap, för att nå fram till en design eller ett specifikt material, hos en byrå eller hos varumärkesägare, ett enskilt möte eller flera möten för att ringa in målet.

RING!