Förpackningsutveckling 2017-12-27T22:17:58+00:00

FÖRPACKNINGS-

UTVECKLING

Tofterö.se utvecklar alla typer av förpackningar från idé till packlina och för olika säljkanaler som retail, B2B och e-commerce.  Tofterö.se projektleder och jobbar operativt med alla delar i utvecklingskedjan helt efter kundens och projektets behov.

RING!

Att utveckla en riktigt bra förpackning handlar om att titta på hela värdekedjan – från idé till packlina

Kravställning

& analys

Att utveckla bra förpackningar kräver samma korsfunktionella överblick som vilket annat utvecklingsprojekt som helst. Med korrekt kravställning från alla involverade parter i värdekedjan redan från början, kan man undvika alldeles för sena och oväntade krav som skapar extra kostnader, förseningar och sämre design. Med rätt kravställning vet alla vilka prioriteringar som ska göras och kunden får ett mycket bättre och mer kostnadseffektivt resultat.  Kravställning skapar ramarna som ställer in samma sikte och mål för alla involverade i projektet. 

Formgivning &

material

Att ge förpackningen sin visuella form handlar om industridesign, kommunikation, varumärke och trender men också om kunskap kring produkt, säljkanaler och målgrupp. Detta är självklart för många företag men minst lika många företag har ingen aning om hur och till vem de ska sälja sin produkt när förpackningen påbörjas. Logistik, pallanpassning och säljkanaler är också viktiga bitar när formfaktorn sätts så att man ex. inte skapar en förpackning som är alltför dyr att skeppa. Tar man inte hänsyn till detta från början är resultatet alltför ofta ökade kostnader, missade deadlines och dåliga förpackningar.

Utveckling &

konstruktion

Det är inte bara tid, volym och budget som måste styras upp i tid. Etiketteringar, konfigurations-  och spårbarhetskrav är något som ofta glöms bort men som behöver lyftas in tidigt i utvecklingsfasen, och tar man inte hänsyn till kommunkationsbehov, miljöfokus och legala krav på olika marknader i tid kostar det både i funktion i pengar. Du kan också spara tid och pengar genom att i tid titta på möjliga standardiseringar av förpackningarna som konstruktioner, delar av förpackningarna, sedan kundanpassningar eller språkstandardiseringar.

Verifiering &

produktion

Att ge en ny förpackning sin visuella form är ett arbete som handlar om både industridesign, kommunikation och trender men också kunskap kring produkten, varumärket, säljkanaler och målgrupperna. Ofta ligger ett antal större eller mindre undersökningar och visioner till grund för detta arbetet. Dock glömmer man alltför ofta att plocka in processens andra kravställningar som påverkas av förpackningens formgivning i denna fasen för att det kan dämpa design kreativiteten.

Packning &

transport

Med komplett och korrekt kravställning från alla som har del i förpackningen från början föds ett gemensamt fokus att arbeta mot under  utvecklingsprocessen. Kravställning skapar ramarna som är både frigörande och begränsande men som framförallt ställer in siktet, samma sikte för alla involverade. Att utveckla bra förpackningar kräver samma krossfunktionella överblick som vilket annat utvecklingsprojekt som helst. Det är bara alltför sällan som det sker.

Lång erfarenhet

& bred kunskap

Här finns det holistiska perspektivet liksom detaljkompetensen i hela förpackningsprocessen. Med rätt frågor och behovsanalys tas en tydlig och komplett kravställning fram för era förpackningsbehov. Utvecklingsprojekt drivs tillsammans med ert team, er byrå , er tillverkare eller om så önskas tar Tofterö.se hand om hela projektet med hjälp av ett stort & kunnigt nätverk.

Cecilia Tofterö helped us with designing and finding the right vendor to produce our retail box for our product called SENS. […] we had no idea on how to create a retail box, and we wanted to use one retail box for two different products, so the box had to be designed to fit two different interior fittings, which Cecilia made possible with a smart and optimized design. Tofterö also optimized the footprint and made the box as small as possible to cut waste. […] It’s obvious that we are very pleased with the service and the final product Tofterö.se delivered.

Joakim Uddenfeldt, Product manager, Sigma Connectivity

Vi skickar ofta ut förpackningsprover till våra kunder och hade därför ett behov av att skapa en snygg och praktisk transportlåda. Samtidigt som lådan ska skydda innehållet vid transport, så måste den kommunicera Flextrus kärnvärden och även ge mottagaren en trevlig upplevelse vid öppnandet. Tofterö antog utmaningen på bästa sätt och har bidragit med stor kunskap, kreativitet och energi. Vi fick hjälp med allt från konstruktion och dekorer till offerter från tillverkare. Resultatet är en snygg och innovativ låda som skapar en wow känsla hos mottagaren – precis vad vi önskade! Vi kan varmt rekommendera Tofterö för liknande uppdrag!

Ronny Gimbe, Business Development Manager & Anja Sandberg, Packaging Design Development, Flextrus AB - a member of the AR packaging group