Sony förpackningsportfölj 2017-11-14T10:35:26+00:00

Project Description

En förpackningsportfölj för Sony’s tillbehörsprodukter

blev så här.

Behov

När SonyEricsson blev Sony behövdes ett nytt förpackningskoncept och en ny portfölj för tillbehörsprodukterna. Detta skulle givetvis ha Sonys nya logotype men skulle också passa in formatmässigt med Sonys andra förpackningsstandarder. Detta blev ett stort tvärfunktionellt projekt som drevs av mig men som visade hur ett bra samarbete mellan olika kravställare kan höja effektiviteten och förbättra resultatet.

Begränsningar

Produkten består av ett flertal olika sorters sensmittrar, en större hub, kablar och 3 olika laddare. Eftersom sensmittrarna sätts upp på många ställen medan hubben och kablarna bara finns på ett, var det lämpligt att har dessa i en egen box. Boxen skulle vara ganska liten och hanterbar, lätt att bära i handen och Sigma behövde kunna packa olika typer av sensmittrarna i varje box, beroende på kundens behov och önskemål.

Budget

Detta var Sigma Connectivities första in-house projekt och förpackningsbudgeten var ganska liten liksom volymen. För att kostnadseffektivisera var bästa lösningen att skapa en låda som fungerade för båda kitten och sedan ge den ett generiskt tryck för att kunna dubblera volymen. Respektive kitt fick sedan en matt transparent etikett som berättade om boxen innehöll sensmittrar eller hub & kabel. Eftersom vi nu bara skulle producera en box fick vi upp samtliga inredesdelar samt box på samma well ark vilket innebar att det endast blev ett produtions- & tryckintag iställert för två och vi minskade kostnaderna med minst 1/3 del.

Företag: Sony Mobile Communications

Projekt: Förpackningsstrategi, koncept & portfölj.

I tvärfunktionellt samarbete med organisationens kravställare på förpackningarna.

Kravställning, design/konstruktion, strategi, projektledning, produktionseffektivisering, packlina